Jaarlijkse ledenvergadering

Zoals al aangekondigd in de uitnodiging voor kerst nodigt het bestuur van de buurtvereniging u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 25 januari om 20.15 uur. Deze vergadering is uitsluitend te bezoeken voor de leden van de buurtverering Prins Hendrikstraat.

Belangrijk is dat er tijdens de vergadering gestemd gaat worden over de bestuurswisseling. We hebben geen meldingen ontvangen van eventuele tegenkandidaten dus zullen we gaan stemmen over het toetreden van reeds bekend gemaakte kandidaten.

Dit jaar zal de vergadering plaatsvinden in de grote zaal van wijkgebouw de Koppel. Uiteraard zorgen we voor een hapje en een drankje.

Reacties gesloten.