Geschiedenis

De Prins Hendrikstraat kent een opmerkelijke geschiedenis.
Deze valt onder te verdelen in verschillende tijdsbestekken.

• Toen Prins Hendrikstraat nog Kronenburgerstraat was
• Naamswijziging in 1952
• Oprichting straatversiering in 1964
• Resultaten en hoogtepunten straatversiering
• Oprichting buurtvereniging in 1987
• Jubileum 40 jaar straatversiering in 2004

• Jubileum 50 jaar straatversiering in 2014

Toen Prins Hendrikstraat nog Kronenburgerstraat was:
De gemeente Borculo had aan het begin van de twintigste eeuw een wijk buiten het stadscentrum gepland die ‘De Koppel’ ging heten. In 1915 werd een park aangelegd aan de rand van die nieuwe wijk. Eén van de drie straten die gelegen was aan dat park werd de Kronenburgerstraat. Nadat op 10 augustus 1925 een cycloon het dorp Borculo totaal verwoeste werden er in het park noodwoningen geplaatst. Later kreeg dit park officieel de naam ‘Cycloonpark’. In 1927 begon de heer Stroeve een café in pand CA93 (thans Prins Hendrikstraat 2) als verloflokaliteit. Hij noemde het ‘Café Kronenburg’. Beide gebeurtenissen kennen een opmerkelijke geschiedenis, waaraan de Prins Hendrikstraat gekoppeld is. Uitgebreide informatie kunt u vinden in ons Jubileumboekje welke als pdf-file te downloaden is van deze website. U kunt natuurlijk ook een bezoekje brengen aan het ‘Stormrampmuseum’ in Borculo of de websites bezoeken over de cycloon.

Naamswijziging in 1952:

In 1952 verscheen er een officiële publicatie van de gemeente Borculo over nieuwe huisnummering en nieuwe of enigszins gewijzigde straatnamen. Onder andere stond daarin: Het in zuidelijke richting lopende deel (naar de Prinses Irenestraat) heeft de naam Kronenburgerstraat behouden, het in noordelijke richting lopende stuk (naar de Koppeldijk) heeft de naam Prins Hendrikstraat ontvangen.

Oprichting straatversiering in 1964:
De straatversiering is het fundament van de ‘saamhorigheid’ in onze straat. Wat vroeger een ‘algemeen goed’ was is door deze straatversiering in onze straat ‘nog steeds’ aanwezig.

Dick.
Harm.
Henk.

Dick Fokkink, Harm Roosendaal en Henk de Waal, beter bekend als ‘Opa’ de Waal waren initiatiefnemers en oprichters van de straatversiering. In het voorjaar van 1964 kwamen zij bijeen en gingen tot oprichting over. Opa de Waal werd gebombardeerd tot voorzitter en Dick Fokkink mocht de centjes gaan beheren. En tsja, waar haal je die vandaan! Leden maken en sparen dus. Iedereen werd gevraagd lid te worden en een jaar lang werd er alleen maar gespaard. Na een jaar heb je natuurlijk nog niet veel, maar er kon enigszins gestart worden.

Resultaten en hoogtepunten straatversiering:
Van de beginperiode is geen feitelijke informatie meer voorhanden. De eerste straatversiering was simpel maar effectief van ontwerp. Een vierkante zuil gemaakt van latten. Daarop schuin geplaatste plankjes waarin de afrikanen geplaatst werden. Daarboven een gebogen elektrabuis met boven in het midden een lampenkap en een lamp erin. Nog weinig centjes, maar wel een straatversiering en daar ging het eerst om!
Verschillende versieringen zijn er daarna gemaakt, maar er is geen informatie over of fotomateriaal van. Als iemand ons over deze periode informatie kan geven dan horen we het graag.

1975 Borculo 600 1979 Eerste wimpel.

In 1975 bestond Borculo 600 jaar en liepen de mensen in klederdracht van die tijd. Mannen lieten snorren en baarden staan. Vele straten hadden een vestingpoort gemaakt en de Prins Hendrikstraat had er zelfs twee. In 1979, vijftien jaar na oprichting werd de eerste wimpel gehaald. Een straatversiering waarmee we net geen eerste werden, maar die wel veel indruk maakte, was die van de heksen met knipperende lampjes. Daarna maakten we een versiering met papagaaien. Vanaf die versieringen kwamen er beetje bij beetje ook wat meer foto’s beschikbaar en vanaf 1987 werden er ook meer dingen op papier vastgelegd, mede door de komst van de computer. In die periode was er ook veel te doen rondom de smurfen met allerlei soorten smurfenliedjes. We besloten zeven verschillende soorten smurfen uit te gaan beelden.

1990 Publieksprijs
Borculo museumstad.
De Smurfen.

Ook maakten we levensgrote afbeeldingen van een smurfenhuis en één van Johan en Pierewiet. In feite één van de eerste objectverlichtingen. Helaas kreeg je daar toen nog geen punten voor. Na de smurfen kwamen de versieringen met sportafbeeldingen. Tennis in 1989 en voetbal (Oranje en Reunie) in 1990 en 1991 passeerden de revue. In 1990 behaalden we een beker in de vorm van de Publieksprijs met de Oranje versiering. Daarna kwamen we in 1992 met een versiering over het brandweermuseum. Het jaar daarop besloten we alle musea van Borculo uit te gaan beelden. Met deze versiering werden we tweede en ook met alle andere versieringen hiervoor beschreven eindigden we vaak hoog. De wimpel zat er echter telkens maar niet in. In 1996 probeerden we het met een waterval. We wilden met iets unieks voor de dag komen en dachten dat met de waterval te laten zien. De waterval werkte goed, maar vanaf de passerende auto’s zag je daar weinig van.

1999 (Wimpel)
Voorzitter: Jan Waanders.
(Wimpel) 2002

Van deze versiering hebben we veel geleerd en vooral hoe het niet moet. In een ontspannen en leerzame sfeer hebben we deze versiering aan ons voorbij laten gaan om vervolgens vanuit een heel andere filosofie in 1999 aan een nieuw ontwerp te beginnen. Dat resulteerde in de tweede wimpel voor onze buurtvereniging. Drie jaar later in 2002 lukt dat ons opnieuw met ons volgende ontwerp. Dit jaar komen we weer met een nieuw ontwerp wat dan altijd weer een extra spannend jaar is voor de leden.

Oprichting buurtvereniging in 1987:
Met de oprichting van onze buurtvereniging is er nog meer gezelligheid bijgekomen. Elk jaar organiseren we een buurtavond die een paar maanden na het septemberfeest plaatsvindt. Dat is altijd een leuke afsluiting van een jaar vol inspanningen voor de buurtvereniging. Voor de kinderen in de basisschool leeftijd wordt elk jaar een kindermiddag georganiseerd. Ook de Oranje en Kerst versieringen zijn vanuit deze buurtvereniging ontstaan.

Jubileum 40 jaar straatversiering in 2004:
Al enige jaren spraken de leden erover hoeveel jaar onze straatversiering nu eigenlijk al bestaat. Begin 2003 werd dat eens even goed nagezocht en toen bleek dat onze straatversiering in 2004 veertig jaar zou bestaan. Tijdens het septemberfeest van 2003 werd besloten dat te gaan vieren en werd er een Jubileumcommissie gevormd. Vele vergaderingen en organisatie gingen eraan vooraf. Het basisidee van een eenvoudig feest werd door het vinden van sponsoring een groots opgezet gebeuren. Alle leden droegen een steentje bij. Een grote feesttent van 14 bij 19 meter werd gehuurd en midden op straat geplaatst. De straat werd aan beide zijden met waarschuwingsborden afgezet. Aan alle vergunningen en veiligheidseisen was voldaan.
Het feest kon beginnen op Zaterdag 28 augustus 2004

We kunnen spreken van een zeer geslaagde dag, zoals aan de foto’s wel te zien is. ( klik hier voor foto’s.)

Voor deze en andere belangstellenden kunt U het gehele 40jaar
Jubileumboekje downloaden in pdf-formaat met Acrobat Reader.

klik hier

Jubileum 50 jaar straatversiering in 2014:

Zaterdag 23 augustus barst het feest los in de Prins Hendrikstraat te Borculo.
Een grote tent werd geplaats in het Cycloonpark met daar bij een sprinkussen voor de jeugd.
Tijdens het feest werd er een receptie gehouden voor alle bewoners vanaf 1920 tot nu en daarbij een stamboomonthuldt. Dick Fokkink (oprichter) werd voor zijn verdiensten tot erelid benoemt.
Ook Jan Waanders werd in het zonnetje gezet inmiddels 25 jaar voorzitter van de straat.

Het was een geweldige feest voor jong en oud. ( klik hier voor verslag en foto’s.)

Reacties gesloten.